Toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag eisen dat huisartsen contracten met zorgverzekeraars moeten sluiten om rekeningen te kunnen versturen. Maar die verplichting geldt niet voor alle handelingen die een huisarts uitvoert.

Dat blijkt donderdag uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). 

Het oordeel van het CBb volgt op een eerdere uitspraak van 1 december 2015. Die ging over de door de NZa vastgestelde huisartsentarieven en de eis dat er een overeenkomst tussen de arts en de verzekeraar gesloten moet worden, het zogenoemde contractvereiste.

Het CBb oordeelt donderdag dat de NZa die eerdere uitspraak juist heeft begrepen. Maar volgens het college stelt de toezichthouder de eis bij een aantal handelingen ten onrechte. Het gaat om gevallen waarbij "wel degelijk een inbreuk op de vrije artsenkeuze" gemaakt zou kunnen worden.

Dit geldt voor de inzet van een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg en multidisciplinaire zorg voor bepaalde chronische aandoeningen zoals COPD en astma.

Vrijheid

Het CBb benadrukte in december het belang van de vrijheid van de patiënt om naar een arts van eigen keuze te gaan. "Die vrijheid staat onder druk als de gekozen arts bepaalde behandelingen niet in rekening mag brengen", aldus CBb.

Volgens het college hebben huisartsen en de toezichthouder deze uitspraak op verschillende manieren uitgelegd. De huisartsen dachten op basis van die uitspraak ten onrechte dat de NZa het contractvereiste helemaal niet meer mag stellen. Dit klopt volgens het CBb dus niet.

Maar de NZa stelde dat het contractvereiste wel mag gesteld worden bij aanvullende vergoedingsmogelijkheden, zolang de zorg ook zonder contract door de huisarts kan worden geleverd en gedeclareerd. Hierbij plaatst het college dus de kanttekening dat de verplichting niet voor alle handelingen van huisartsen geldt.

"Het CBb aanvaardt verder niet dat huisartsen automatisch geen enkele vergoeding krijgen als zij niet voldoen aan hun plicht om avond-, nacht- of weekenddiensten te organiseren." De regels daarvoor worden aangepast.