Mensen in de bijstand die met anderen in een huis wonen, houden te weinig geld over om van te leven. In de praktijk blijkt dat veel woningdelers minder kosten kunnen delen dan gedacht. 

Dat blijkt uit onderzoek (pdf) van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

De kosten die je niet kunt delen met je medebewoners, zoals je zorgkosten en kosten voor eten, verzekeringen, kleding, persoonlijke verzorging en dergelijke, zijn volgens het onderzoek veel hoger dan het kabinet heeft aangenomen.

Volgens de zogeheten kostendelersnorm kunnen meerdere bewoners in een woning met elkaar de gezamenlijke kosten zoals huur, energie en internet delen. Ze krijgen daarom een lagere uitkering. 

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm werd vorig jaar ingevoerd door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). De gemeente Amsterdam heeft laten berekenen wat in de praktijk de gevolgen zijn. ''Over het nut van de kostendelersnorm kun je discussiëren", stelt de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart.

"Het mag duidelijk zijn dat ik het principe van deze wet niet onderschrijf. Mensen die elkaar helpen moet je niet straffen. Maar ook de voorstanders van deze wet moeten van deze conclusie schrikken. Het zal niet de bedoeling van de wet zijn om mensen zo af te knijpen dat ze niet meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien", aldus Vliegenthart.

De wethouder gaat het probleem bij de staatssecretaris aankaarten en verwacht dat zij met een oplossing zal komen.

Duidelijke norm

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat bij de berekening van de kostendelersnorm is uitgegaan van de bijstandsnorm en dat er gekeken is naar de schaalvoordelen van samenwonen.

"Daarmee heeft de regering een onderbouwde, duidelijke bijstandsnorm ontwikkeld die rekening houdt met de voordelen van samenwonen, maar het ook mogelijk houdt om in de noodzakelijke kosten te voorzien", aldus het ministerie. De schaalvoordelen zouden bevestigd worden in een eerder onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Desondanks kunnen zich in individuele gevallen schrijnende situaties voordoen. Gemeenten die hiervan signalen krijgen, moeten actie ondernemen. Zij kunnen maatwerk leveren."

Toegestaan

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde dinsdag dat de kostendelersnorm is toegestaan. De korting op de bijstand is volgens de bestuursrechter "geen ontoelaatbare inbreuk op het eigendomsrecht".

Verder is er volgens de bestuursrechter geen ruimte om, behalve in de in de wet genoemde uitzonderingen, ook in andere gevallen geen verlaging toe te passen. Zo kan er voor mantelzorgers en ontvangers van mantelzorg geen uitzondering gemaakt worden.