De bijstand mag worden verlaagd als de ontvanger een woning deelt met meer volwassenen. De zogenoemde kostendelersnorm die per 2015 is ingevoerd, is volgens de bestuursrechter toegestaan.

Dat blijkt dinsdag uit meerdere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over toepassing van de kostendelersnorm.

De gedachte achter de maatregel is dat samenwonende mensen de kosten voor het wonen met elkaar kunnen delen en daardoor een lagere bijstandsuitkering nodig hebben. Niet alleen kost dit de overheid minder geld, het zou het ook lonend moeten maken om te werken.

Volgens de CRvB is het niet nieuw dat er bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering rekening wordt gehouden emt medebewoners. Wat wel nieuw is, is dat de korting op de uitkering oploopt als er meer medebewoners zijn. Hoe meer medebewoners iemand heeft, hoe lager de bijstandsuitkering uitvalt. 

Uitzonderingen

De kostendelersnorm geldt niet voor mensen die het huis op commerciële basis huren of verhuren. Bij een kostgangerrelatie hoeft de uitkering evenmin omlaag. Dit geldt alleen bij zuiver zakelijke relaties.

Eerste- en tweedegraads familieleden vallen niet onder deze uitzondering. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen, kleinkinderen en partners. Dit moet schijnconstructies tegengaan. De CRvB oordeelt dat dit onderscheid gemaakt mag worden. 

Volgens de bestuursrechter zijn er buiten de in de wet genoemde uitzonderingen geen mogelijkheden om de bijstand ook in andere gevallen niet te verlagen. Verder is de korting op de bijstand "geen ontoelaatbare inbreuk op het eigendomsrecht", aldus de CRvB.

Mantelzorg

Bijstandsgerechtigden die een woning delen omdat zij mantelzorger zijn of mantelzorg ontvangen, krijgen met de verlaging te maken.

"Voor afwijking is wettelijk geen ruimte. Als er bijzondere kosten moeten worden gemaakt in verband met het verlenen van de zorg, kan daarvoor een aanvraag om bijzondere bijstand worden gedaan."

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.