Als de overheid niet ingrijpt, komt de stijging van de zorgkosten in de toekomst vooral terecht bij jonge hogere inkomens. terwijl die de minste zorg nodig hebben. 

Dat staat in een rapport van het Centraal Planbureau (CPB), dat donderdag is verschenen.

Het CPB heeft verschillende scenario's doorgerekend en daarbij gekeken wat het effect is van verlagen van het eigen risico, het verhogen of leeftijdsafhankelijk maken.

Gebeurt dat laatste, dan betalen degenen die het meest van de zorg gebruikmaken, doorgaans ouderen, meer dan jongeren.

Politieke vraag 

Het CPB rekent voor dat als de zorguitgaven de komende jaren net zo hard groeien, mensen onder de zeventig met een hoog inkomen er 3 procent op achteruit gaan in 2040. Ouderen boven de zeventig gaan er juist 21 procent op vooruit. "Of dat wenselijk is, is een politieke vraag", aldus het CPB. 

Het CPB komt met de berekening omdat het ernaar uitziet dat de stijging van de zorgkosten de komende jaren doorzet en een risico vormt voor de overheidsfinanciën op langere termijn.