De Europese Commissie sleept Duitsland voor de rechter vanwege het plan om tol te gaan heffen op personenauto's.

Het voorstel is volgens Brussel discriminerend, omdat Duitsers de kosten kunnen aftrekken van de belastingen en dus alleen niet-Duitsers die de Autobahn pakken op kosten worden gejaagd.

Ook zijn de kosten voor een tolvignet voor periodes korter dan een jaar in sommige gevallen ''onevenredig hoog’’. De plannen zijn volgens Brussel daarnaast in strijd met het vrij verkeer van goederen en diensten.

De Europese Commissie en Duitsland zijn al sinds november 2014 aan het bekvechten over de tolplannen, maar die zijn ondanks eerder inbreukprocedures onvoldoende aangepast, aldus de commissie. De zaak wordt daarom voorgelegd aan het Hof van Justitie in Luxemburg.