De loonontwikkeling in Nederland blijft al sinds de eeuwwisseling achter op de toename van de arbeidsproductiviteit.

Mede daardoor hebben huishoudens gemiddeld nauwelijks meer te besteden gekregen, terwijl de economie wel is gegroeid, schrijft Rabobank in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Economen van de bank scharen zich achter eerdere pleidooien, niet alleen van de vakbonden maar ook van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), voor hogere lonen.

De loonruimte die werkgevers sinds 2000 onbenut hebben gelaten, komt volgens hun berekeningen op ruim 5 procent. Dat zou vertaald kunnen worden in een looneis van 0,3 procent per jaar.

Verschillen

Daarbij tekent Rabobank wel aan dat er grote verschillen zijn tussen sectoren. Vooral in de bouw, groothandel en transport is de arbeidsproductiviteit veel sterker toegenomen dan de lonen. Daar is dus ruimte voor bedrijven om hun mensen meer te gaan betalen. Voor bijvoorbeeld de maakindustrie, de detailhandel en de communicatie geldt dat niet.

Een algemene loonstijging is dus niet de oplossing, maar bedrijven in sectoren waar wel loonruimte bestaat, zouden die volgens Rabobank moeten benutten. Dat zou de consumptie door huishoudens vooruit helpen en daarmee het economisch herstel. Op die verantwoordelijkheid zouden werkgevers best mogen worden aangesproken, vindt de bank.

Ongehoord

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland noemt de opmerkingen van Rabobank ongehoord. ''Ik vind zo'n opmerking van iedereen ongepast, maar van een economisch bureau van een bank al helemaal'', zei voorzitter Michaël van Straalen. "Wij horen nota bene van diezelfde bank dat zij zich zorgen maakt over het matige herstel van het rendement in het mkb."

Volgens Van Straalen gaat de bank voorbij aan hoe het mkb is geraakt door de kredietcrisis. "Het gaat gelukkig weer wat beter, maar een aantal sectoren moet van heel ver komen", meent de voorzitter.

Bovendien zou Rabobank volgens Van Straalen meer de hand in eigen boezem moeten steken, omdat banken minder krediet zijn gaan verlenen, hogere tarieven vragen en ondernemers om meer zekerheden vragen. "De bank heeft blijkbaar nog geen maat gevonden voor haar eigen verantwoordelijkheidsgevoel."