Werknemers zijn er vorig jaar in koopkracht het meest op vooruit gegaan. Ontvangers van pensioenen kregen juist te maken met een lichte koopkrachtdaling.

Werknemers zagen hun koopkracht in 2015 stijgen met 2,5 procent, blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Werknemers profiteerden niet alleen van een stijging van het cao-loon, maar ook van een verbetering van de arbeidsmarkt. Toch betekent dit niet dat alle werknemers er vorig jaar beter voor stonden. Zo'n 35 procent van de werknemers zag de eigen koopkracht afnemen.

Zelfstandige ondernemers

Zelfstandige ondernemers gingen er met een toename van 0,6 procent minder op vooruit dan mensen in loondienst. Maar de onderlinge verschillen zijn groot. Zo kreeg een kwart van de zelfstandigen te maken met een daling van tenminste 11 procent. Een bijna even grote groep ging er juist bijna 14 procent of meer op vooruit.

Ontvangers van een bijstandsuitkering zagen hun koopkracht met 1 procent toenemen en arbeidsongeschikten met 0,4 procent. 

Gepensioneerden

Met gepensioneerden ging het vorig jaar juist minder goed. Hun koopkracht daalde met 0,1 procent. Dit komt doordat veel aanvullende pensioenen vorig jaar maar licht zijn verhoogd. In sommige gevallen zijn de de pensioenen zelfs verlaagd.

Daarmee is de koopkracht van gepensioneerden ongeveer even groot als in 2000. Andere groepen gingen er in dezelfde periode per saldo op vooruit.

Overigens is de koopkracht relatief sterker gedaald onder ouderen met aanvullende inkomsten van 10.000 euro en meer. Gepensioneerden die geen of weinig aanvullende inkomsten naast de AOW-uitkering hebben, zagen hun koopkracht minder hard afnemen in de jaren 2009 tot en met 2013.

Doorsnee

In het algemeen is de koopkracht vorig jaar met 1,1 procent toegenomen. Het gaat dan om de doorsnee toename. Dit bekent dat de helft van de Nederlanders onder de 1,1 procent zat en de andere helft erboven.

In 2014 was nog sprake van een stijging van de koopkracht van 1,8 procent.