Basisscholen moeten de hoogte van de ouderbijdrage zoveel mogelijk beperken, zodat kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders niet de dupe worden.

Die oproep doet vrijwilligersorganisatie Leergeld Nederland, meldt de NOS maandag.

De vrijwillige bijdrage die van ouders wordt gevraagd, varieert van 10 euro tot soms bijna 1.500 euro per jaar. Het geld wordt vaak gebruikt voor activiteiten buiten het klaslokaal, zoals schoolreisjes of feesten.

Volgens Leergeld Nederland leidt dit tot uitsluiting van kinderen van ouders die de bijdrage niet kunnen betalen. Zij mogen ondanks de vrijwillige basis van de bijdrage dan niet mee op schoolreisje.

Ook wordt in sommige gevallen een incassobureau op de ouders afgestuurd of worden de namen van de kinderen die niet hebben betaald op het schoolbord geschreven, stelt de vrijwilligersorganisatie.

Pijnlijk

Directeur van Leergeld Nederland Gaby van den Biggelaar spreekt tegenover de NOS van een uitermate pijnlijke situatie.

"Juist deze kinderen hebben vaak al niet veel en moeten dan de leuke extraatjes op school ook nog missen. We willen scholen er daarom met ons pamflet nog eens op wijzen dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Anders staan ouders onnodig onder druk", aldus Van den Biggelaar.

Weigeren

De Rijksoverheid meldt op haar site dat de ouders die in de medezeggenschapsraad zitten moeten instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage en met de doelen waarvoor de school het geld wil gebruiken.

Als het om een verplichte activiteit van de basisschool gaat, maar ouders betalen hier niet aan mee, dan zijn kinderen verplicht hieraan mee te doen. Gaat het om een niet verplichte activiteit, dan mag de school het kind weigeren.