Aantal bijstandsgerechtigden stijgt opnieuw in tweede kwartaal

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het tweede kwartaal opnieuw toegenomen.

Eind juni telde Nederland 463.000 bijstandsgerechtigden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Dat zijn er 21.000 meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

De stijging tussen juni 2015 en juni 2016 is voor ongeveer de helft toe te schrijven aan de komst van asielzoekers uit met name Syrië. Asielzoekers kunnen bijstand aanvragen als ze een verblijfsvergunning hebben.

Daarnaast zorgen de aangescherpte eisen voor Wajong-uitkeringen voor een toename van het aantal jongeren tot 27 jaar in de bijstand. In juni 2016 waren dit er zevenduizend meer dan een jaar eerder, een stijging van 16 procent.

Sinds de komst van de Participatiewet hebben alleen nog jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn recht op een Wajong-uitkering.

AOW-leeftijd

Ook de verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en zes maanden zorgt voor een stijging van het aantal bijstandsontvangers. 65-plussers krijgen hierdoor later AOW en blijven langer in de bijstand.

Drie op de tien bijstandsontvangers maken gebruik van re-integratieondersteuning, zoals scholing, training of een participatieplaats. Vorig jaar zijn op die manier veertigduizend mensen aan de slag gegaan. Een kwart van hen kon het na een maand in de nieuwe baan zelfstandig redden.

Lees meer over:
Tip de redactie