Huishoudens zijn dit jaar bijna 100 euro minder kwijt aan energie dan een jaar eerder. Met name elektriciteit is goedkoper geworden. 

De jaarrekening komt bij een standaard verbruik uit op 1.672 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het CBS heeft de tariefswijzigingen van afgelopen juli meegenomen in de berekening en gaat uit van een gelijkblijvend verbruik.

Het standaard verbruik baseert het CBS op het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens.

Elektriciteit

De levering van elektriciteit is 31 euro goedkoper geworden. Door een aanpassing van de energiebelasting in januari zijn huishoudens gemiddeld 67 euro minder kwijt aan belasting op elektriciteit.

De prijs van het transport van elektriciteit bleef gelijk. 

Gas

Huishoudens zijn dit jaar wel iets meer kwijt aan gas dan een jaar eerder. Het gaat om een stijging van 2 euro. De energiebelasting op gas is gestegen, maar met name de levering van gas is goedkoper geworden. 

Ook de prijs van het transport is iets gedaald.

Belasting

Per juli bestaat de totale energierekening van een huishouden voor 44 procent uit belasting. Een jaar eerder lag dit percentage nog op 40 procent.

Het aandeel belasting op de totaalprijs voor gas is per juli gestegen van 44 naar 53 procent. Het aandeel belasting op elektriciteit daalde juist. Dit percentage ging van 33 procent in juli 2015 naar 26 procent vorige maand.

De prijzen voor energie zijn sinds 2006 met gemiddeld 2,4 procent gestegen. De gasprijs nam in die periode toe met 18 procent, terwijl elektriciteit juist 19 procent goedkoper werd.