Consumenten moeten bij een overstap naar een andere bank hun rekeningnummer kunnen meenemen. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De mogelijkheid om makkelijk over te kunnen stappen, houdt banken scherp en is goed voor de concurrentie, stelt de ACM.

Veel consumenten vinden een overstap echter te veel gedoe en beginnen er daarom niet aan. Het meenemen van het eigen nummer moet het voor consumenten makkelijker maken om over te stappen.

De ACM heeft een methode ontwikkeld om baten van nummerbehoud te berekenen. In Nederland zouden bedrijven en consumenten in tien jaar tijd zo'n 400 miljoen euro kunnen besparen, omdat ze sneller voor een goedkopere rekening kiezen.

Ook de toenemende concurrentie tussen banken levert voordeel op. Dit leidt tot lagere tarieven en een betere dienstverlening. 

Europees

Het meenemen van bankrekeningnummers kan alleen in Europees verband worden geregeld. De toezichthouder roept beleidsmakers in andere landen op de ontwikkelde onderzoeksmethode ook te gebruiken en tot actie over te gaan.

De totale kosten van het behoud van rekeningnummers hangen er vanaf in welke vorm dit in Europa plaats gaat vinden. De ACM geeft er de voorkeur aan dat consumenten en bedrijven voortaan gaan betalen met een unieke alias, vergelijkbaar met een mobiel telefoonnummer. 

De toezichthouder vindt dat verder onderzoek naar de kosten en baten snel moet worden gestart, omdat "het een ingewikkeld onderwerp is".

Optie

Betaalvereniging Nederland, die zich namens onder meer banken en betaalinstellingen buigt over vraagstukken over betalingsverkeer, ziet het meenemen van het rekeningnummer als een van de opties om makkelijker over te stappen.

''De Europese Centrale Bank kijkt al naar meerdere opties. Zo wordt ook bekeken of aliassen, zoals je persoonlijke telefoonnummer, zouden kunnen worden gebruikt", zegt woordvoerder Berend Jan Beugel.

Beugel wijst erop dat er in Nederland al een goed functionerende overstapservice is voor betaalrekeningen, die in het buitenland vaak als voorbeeld dient. ''Maar dit moet, zoals de ACM al zegt, in de eerste plaats op Europees niveau worden geregeld."

Voorstander

SNS Bank laat in een reactie weten een groot voorstander te zijn van nummerportabiliteit. "Mensen wisselen nog te weinig van bank, er zijn te veel belemmeringen", aldus een woordvoerder. 

"De markt zit op slot. Wat ons betreft verandert dit zo snel mogelijk", stelt de bank.