Bijna helft bijstandsontvangers wil of kan niet aan de slag

Bijna de helft van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en geen baan hebben, wil of kan ook niet aan het werk.

Onder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dit een op de vijf, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van gegevens over 2014.

Voor beide groepen is ziekte de belangrijkste reden om niet aan de slag te gaan. Bijna een derde van de bijstandsontvangers noemt ziekte of arbeidsongeschiktheid als reden.

Onder ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dit twee derde. Een deel van de mensen met arbeidsongeschiktheidsuitkering is gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Het CBS heeft geen onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijk en volledig arbeidsongeschikten.  

Van de mensen die een werkloosheidsuitkering (WW) ontvangen, wil 93 procent aan het werk.

Zonder uitkering

Binnen de groep 15- tot 65-jarigen zonder uitkering en zonder werk, willen vier op de tien graag aan de slag. Voor twee op de tien geldt dat zij niet willen werken vanwege een opleiding, vaak zijn dit jongeren tot 25 jaar.

Daarnaast worden (pre)pensioen, een hoge leeftijd en zorgverplichtingen vaak genoemd als redenen om geen baan te willen. Slechts een op de tien in deze categorie geeft ziekte als reden op.

In de leeftijdscategorie 25 tot 55 jaar is er een duidelijk verschil in werkbereidheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen van die leeftijd zorgen vaak voor het gezin of huishouden en willen daarom niet werken. Voor mannen van 45 tot 55 jaar is ziekte vaker dan bij vrouwen de voornaamste reden om niet te kunnen werken.

Onder 55-plussers zonder uitkering is de bereidheid om te werken het laagst. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat zij (pre)pensioen ontvangen.

Lees meer over:
Tip de redactie