Instellingen die gespecialiseerde hulp bieden aan kinderen met psychische problemen zijn bij elkaar rond de 18 miljoen euro per jaar extra kwijt aan bureaucratie.

Dat constateert de koepelorganisatie GGZ Nederland volgens de Volkskrant donderdag. Op verzoek van de krant maakte de organisatie een kostenberekening op basis van overheadkosten bij vijf instellingen.

De instellingen zouden meer geld kwijt zijn omdat ze nu met tientallen tot honderden gemeenten de verantwoording voor de geleverde zorg en de betaling ervan regelen. Administratieve kosten bij de instellingen zijn hierdoor met gemiddeld ruim 10 procent toegenomen, omdat ze bijvoorbeeld meer boekhouders moeten aannemen.

Ook moeten instellingen vaak lang wachten op betaling van gemeenten, waardoor jeugdzorginstellingen in financiële problemen dreigen te komen. 

De kosten zijn opgelopen nadat jeugdzorg sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid is van gemeenten. Het idee achter de decentralisatie is dat gemeenten de zorg beter kunnen organiseren.

Meewerken

In de krant zeggen verschillende bestuurders dat het extra papierwerk hun jeugdzorginstelling al snel ongeveer rond de 1 miljoen euro kost. Eén van hen zegt dat het al enorm zou helpen als gemeenten allemaal op dezelfde manier zouden afrekenen en gezamenlijk zouden inkopen.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat het simpeler moet. "Het terugbrengen van de administratieve lasten heeft onze prioriteit". Volgens VNG kunnen instellingen zelf ook meewerken door op dezelfde manier te factureren.