Zorguitgaven groeien minder hard dan Nederlandse economie

De zorguitgaven zijn opnieuw minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie. Dit is al drie jaar achtereen het geval.

De uitgaven aan zorg stegen vorig jaar met 0,8 procent naar 95 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dit komt neer op 5.628 euro per Nederlandse inwoner. Dat bedrag is 0,4 procent hoger dan in 2014.

De zorguitgaven in 2013, 2014 en 2015 stegen gemiddeld 0,9 procent per jaar, terwijl de Nederlandse economie in die periode jaarlijks met gemiddeld 1,7 procent groeide (niet gecorrigeerd voor inflatie). 

Opnieuw zijn de zorguitgaven als aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) gedaald. Vorig jaar kwam dit neer op 14 procent van het bbp.

Ziekenhuizen

Meer dan een kwart van de zorguitgaven gaat naar ziekenhuizen en praktijken van specialisten. Deze uitgaven namen vorig jaar met 1,5 procent toe naar 26,2 miljard euro.

Aan geneesmiddelen werd ruim 3 procent meer uitgegeven dan in 2014. Er werd bij openbare apotheken, drogisten en supermarkten 5,4 miljard euro besteed aan geneesmiddelen.

Asielzoekerscentra

De uitgaven aan asielzoekerscentra en overige internaten zijn met 50 procent toegenomen tot bijna 900 miljoen euro. Dit hangt samen met de grotere toestroom van asielzoekers.

Aan ouderenzorg is vorig jaar juist minder uitgegeven dan in 2014. Het ging om een daling van 2 procent naar 17,3 miljard euro. Ook aan lokaal welzijnswerk, de jeugdzorg en kosten van beheer is minder uitgegeven.

Taken

Het CBS benadrukt dat veel van gegevens nog niet definitief zijn vastgesteld, omdat er vorig jaar grote veranderingen zijn doorgevoerd in de financiering van de zorg. Er zijn zorgtaken naar gemeenten overgeheveld.

Bijvoorbeeld de wijkverpleging en verzorging worden niet meer vanuit de AWBZ betaald, maar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het lijkt erop dat er in 2015 via de Zorgverzekeringswet 3 miljard euro meer aan zorg is gefinancierd dan in 2014. Via de Wet langdurige zorg (Wlz) werd juist 8 miljard euro minder gefinancierd dan in 2014 via de toenmalige AWBZ. Het Rijk en gemeenten hebben vorig jaar 5,5 miljard euro meer aan de zorg bijgedragen dan een jaar eerder.

Tip de redactie