Gemeenten mogen inwoners niet zomaar korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Ook moeten gemeenten passende hulp bieden als dat nodig is, zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB), de hoogste bestuursrechter, woensdag geoordeeld.

Volgens de bestuursrechter is huishoudelijke hulp wel degelijk onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Dat betekent dat ze verplicht zijn om bij te springen als mensen zelf hun huis niet kunnen schoonmaken.

Eerder beweerden sommige gemeenten dat dit niet zo was. Een aantal rechtbanken in Nederland deed hierover tegenstrijdige uitspraken.

"Gemeenten kunnen niet langer wegduiken. Wel vinden wij het een schande voor de getroffen senioren dat er een rechter aan te pas heeft moeten komen. Dit had de politiek moeten voorkomen", zegt Liane den Haan, directeur bij ouderenorganisatie ANBO.

Spoed

Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken, vindt dat gemeenten die de afgelopen tijd in de fout zijn gegaan, nu ''als de bliksem'' hun beleid moeten aanpassen.

''Ze moeten hulp gaan bieden als het nodig is. En mensen die onterecht geen of te weinig huishoudelijke hulp hebben gekregen, moeten die alsnog krijgen. We gaan de staatssecretaris vragen om erop toe te zien dat gemeenten dit met spoed gaan doen'', zegt Illya Soffer, de directeur van de organisatie.