Ruim 7.300 personen hebben vorig jaar een uitkering in het buitenland ontvangen, nadat ze waren teruggekeerd naar hun land van herkomst.

Deze remigranten hebben in totaal 33,9 miljoen euro aan uitkeringen ontvangen. Dat bedrag was in 2010 nog 22,2 miljoen euro, blijkt uit cijfers die NU.nl bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft opgevraagd.

De SVB keert een maandelijks bedrag uit aan personen die vanuit Nederland definitief naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd.

Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in hun levensonderhoud en wordt alleen uitgekeerd als de ontvanger onder het lokale minimum dreigt te komen.

Remigratieregeling

Remigranten komen in aanmerking voor deze regeling als ze afkomstig zijn uit een geselecteerde groep landen en terugkeren. Deze personen moeten in dat land van herkomst zijn geboren, de nationaliteit van dat land hebben en achttien jaar of ouder zijn geweest toen ze in Nederland kwamen wonen.

Ook moet de remigrant minimaal 55 jaar oud zijn, minimaal acht jaar legaal in Nederland hebben gewoond, minimaal twaalf maanden lang een uitkering hebben ontvangen en afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. Een eventuele partner moet meeverhuizen naar het land van herkomst.

Daarnaast kunnen twee groepen eveneens een remigratieregeling aanvragen. Het gaat dan om vluchtelingen en asielgerechtigden die voor 1 juli 2014 een Nederlandse verblijfsvergunning hebben ontvangen. Dit geldt ook voor Molukkers die in 1951 en 1952 in groepsverband naar Nederland zijn gekomen.

Turkije

De meeste remigranten zijn Turken die weer in Turkije zijn gaan wonen. In totaal maakten vorig jaar 2.793 Turken gebruik van de remigratieregeling, wat neerkomt op 13 miljoen euro. Ook Marokko (1.149 personen), Suriname (975) en Bosnië-Herzegovina (874) zijn landen waar veel gebruik van de remigratieregeling wordt gemaakt.

In totaal keerde de SVB vorig jaar een remigratieregeling uit aan 79 verschillende nationaliteiten. De remigratieregeling kan tot 2025 worden aangevraagd.

Remigratie