Lonen hadden in de afgelopen jaren harder kunnen stijgen. Beloningen voor werknemers, maar ook zelfstandigen zijn achtergebleven.

Dit blijkt uit een nieuwe studie die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gedaan naar de zogeheten arbeidsinkomensquote.

De arbeidsinkomensquote is de verhouding van hoeveel procent van het geld dat wordt verdiend als inkomen gaat naar bijvoorbeeld werknemers.

Volgens de reguliere manier waarop dit cijfer werd berekend steeg deze verhouding naar 78 procent, boven het gemiddelde tussen 1995 en 2015.

Zelfstandigen 

Maar in een nieuwe berekening heeft de DNB het inkomen voor zelfstandigen anders berekend. Als een minder brede definitie voor zelfstandigen wordt gebruikt en ook rekening gehouden wordt met een sterker gedaald inkomen voor zelfstandigen na de crisis, komt de arbeidsinkomensquote veel lager uit.

Dan blijkt dit cijfer op iets minder dan 74 procent uit te komen, lager dan het langjarig gemiddelde en is er dus ruimte om de beloningen te verhogen. 

Centralebankpresident Klaas Knot verklaart al langer dat er ruimte is voor loonsverhogingen. Bedrijven kunnen de economie stimuleren door een hoger salaris uit te keren aan werknemers. Een hoger loon betekent ook dat consumenten meer geld hebben om uit te geven. 

Vakbond

Vakbond FNV roept werkgevers en opdrachtgevers op om een stap vooruit te maken in de koopkracht van vakmensen. "Voor grote bedrijven en vermogenden is de crisis al lang voorbij. Nu is het tijd voor koopkracht en echte banen voor de mensen die het werk doen", zegt Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV.

Volgens de vakbond worden vooral zzp'ers onderbetaald. De FNV stelt dat het nu ook veel te makkelijk voor werkgevers is om te profiteren van de fiscale voordelen van zzp'ers. Deze voordelen worden volgens de vakbond vaak verwerkt in verlaging van het uurloon. "Op deze manier is het regelrechte loonkostensubsidie en staatsteun", aldus de FNV.

Gelijk speelveld 

CNV-voorman Maurice Limmen zegt dat het essentieel is dat er een gelijk speelveld komt tussen zzp’ers en werknemers om voor een structureel hoger loon te zorgen voor werkenden.

De belangrijkste constatering is volgens Limmen dat werkenden er steeds bekaaider afkomen ten opzichte van de werkgevers.

"En daar moeten we met zijn allen wat aan doen; het is niet alleen een onderhandeling tussen werkgever en werknemer, het is ook een politiek probleem", aldus Limmen. "Zolang we geen gelijk speelveld hebben, blijf je deze oneigenlijke concurrentie tussen werkenden houden."