Nederlanders met kinderen in het buitenland hebben vorig jaar in totaal 41,2 miljoen euro aan kinderbijslag ontvangen.

In 2011 was dat bedrag nog 51,9 miljoen euro, blijkt uit cijfers die NU.nl bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft opgevraagd.

Die daling komt voornamelijk door aangepaste wet- en regelgeving rondom kinderbijslag. Vorig jaar werd in Nederland voor 3,2 miljard euro aan kinderbijslag uitgekeerd.

Ouders van kinderen in het buitenland hebben recht op kinderbijslag. In De Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland krijgen ouders de bijslag die ze ook in Nederland zouden ontvangen. In een aantal andere landen wordt de kinderbijslag aangepast naar het kostenniveau van dat land.

Polen

Als ouders in het land van verblijf kinderbijslag ontvangen, dan wordt dit van het bedrag vanuit Nederland afgetrokken. Vorig jaar werd kinderbijslag overgemaakt naar ouders in 119 verschillende landen.

Het grootste bedrag gaat naar Polen. Daar werd vorig jaar voor 16,1 miljoen euro aan kinderbijslag uitgekeerd. Ook België (7,8 miljoen euro), Duitsland (7,8 miljoen euro), Marokko (2,9 miljoen euro) en de Verenigde Staten (959 duizend euro) staan in de top vijf.

Kinderbijslag buitenland

De kinderbijslag naar Oost-Europese landen is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Sinds 2010 zijn de bedragen voor ouders in Polen het hardst gestegen. Ook in relatief kleinere landen, zoals Litouwen, Roemenië, Bulgarije, Letland en Hongarije, is het uitgekeerde bedrag tussen 2010 en 2015 gegroeid.

In Turkije, Marokko en Egypte nam het bedrag tussen 2013 en 2014 behoorlijk af. In die jaren werd de kinderbijslag gecorrigeerd naar het kostenniveau.

In 2014 besloot de Centrale Raad van Beroep dat de kinderbijslag echter niet verlaagd mag worden voor ouders in Marokko. Vorig jaar werd met terugwerkende kracht alsnog het resterende bedrag overgemaakt.