De Belastingdienst gaat de komende tijd meer inzetten op het terughalen van zoveel mogelijk belasting- en premieschuld in het buitenland.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage van de fiscus die op woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Tot onlangs werd de invordering van buitenlandse belastingschulden "nog onvoldoende systematisch in kaart gebracht en gevolgd", staat in het rapport.

"De komende jaren worden de gegevens beter bijgehouden en geanalyseerd, waardoor trends zichtbaar worden en knelpunten eerder aan het licht komen."

Gevolgd

In de afgelopen maanden onderzocht de Belastingdienst inkomens- en vermogensgegevens van Nederlanders en bedrijven die in het buitenland zitten en een schuld hebben. De debiteuren worden daarbij continu gevolgd.

De Belastingdienst bekijkt elke keer of de belastingplichtige inkomens of vermogensbronnen heeft waarmee de schulden kunnen worden voldaan.

"Dit leverde al vijfduizend adviezen voor loonvordering en vijftienhonderd adviezen voor een beslag op banktegoeden op", aldus de Belastingdienst.

De Belastingdienst betaalt daarnaast geen toeslagen of teruggaven aan Nederlanders in het buitenland met een schuld. "Hiermee is voorkomen dat ruim 8 miljoen euro mogelijk onterecht is uitbetaald."

Schuld

Eind vorig jaar waren Nederlanders in het buitenland die zowel een aanmaning als dwangbevel hebben ontvangen 273 miljoen euro schuldig aan de Belastingdienst. Daarnaast stond ruim 132,3 miljoen euro open aan recente vorderingen, waarvan de betalingstermijn nog niet verstreken is.

Voor een schuld van in totaal bijna 38,9 miljoen euro is een aanmaning verstuurd, maar nog geen dwangbevel. Verder is er voor een totaalbedrag van 345,9 miljoen euro aan betalingsregelingen getroffen of heeft de belastingplichtige een bezwaarschrift ingediend.

Er zijn ook personen of rechtspersonen waarvan het woonadres of vestigingsadres onbekend is. Zij hebben 264,7 miljoen euro aan belastingschuld openstaan.

In België (46,5 miljoen), Duitsland (44,2 miljoen) en Cyprus (25 miljoen) hebben Nederlanders grote belastingschulden openstaan. Deze groepen hebben zowel een aanmaning als een dwangbevel ontvangen.

Moeizaam

Nederlanders met een belastingschuld krijgen achtereenvolgens een aanslag, herinnering, aanmaning en dwangbevel van de Belastingdienst. Maar de fiscus kan in het buitenland geen deurwaarder sturen, omdat de fiscus daar geen bevoegdheden heeft.

Dan wordt samenwerking gezocht met buitenlandse autoriteiten om te onderzoeken of het adres klopt en er een uitkering, salaris of bezittingen zijn waarmee de schuld voldaan kan worden.

De Belastingdienst stelt dat de samenwerking met buitenlandse belastingdiensten soms nog wel moeizaam verloopt. Dit komt doordat de belastingdiensten zich vooral richten op schulden die de eigen landgenoten nog uit hebben staan.

In landen waar geen verdrag mee is gesloten, benadert de Belastingdienst de belastingschuldige soms persoonlijk en direct om tot een oplossing te komen.