Het percentage belastingen over het inkomen dat voor de gemiddelde werknemer wordt afgedragen, is in de 34 OESO-landen vorig jaar stabiel gebleven. Daarmee is een einde gekomen aan jarenlange stijgingen.

Gemiddeld werd vorig jaar 35,9 procent belasting ingehouden op het arbeidsinkomen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag. Tussen 2010 en 2014 nam het percentage juist nog toe met 0,9 procentpunt.

Het gaat om de zogenoemde belastingwig op arbeid: het verschil tussen de loonkosten voor een werkgever en het nettoloon dat de werknemer krijgt. In Nederland lag dit percentage vorig jaar op 36,2 procent.

Hoewel het percentage in 24 van de 34 OESO-landen relatief licht is gestegen, werd dit tenietgedaan door dalingen in acht landen. In Estland, Griekenland en Spanje daalde het percentage met tenminste 1 procentpunt. In Ierland en Nederland ging het om dalingen van meer dan 0,4 procentpunt.

België

Over het gemiddelde inkomen van kinderloze alleenstaanden wordt relatief de meeste belasting ingehouden in België (55,3 procent), Oostenrijk (49,5 procent) en Duitsland (49,4 procent). In Chili (7 procent) en Nieuw-Zeeland (17,6 procent) zijn de percentages voor deze groep het laagst.

Het verschil in de loonkosten en het nettoloon van eenverdieners met twee kinderen was vorig jaar het grootst in Frankrijk en België. Het ging in deze landen om respectievelijk 40,5 en 40,4 procent. Het gemiddelde in de OESO-landen lag op 26,7 procent.

In alle OESO-landen, behalve Mexico en Chili, was de belastingwig van werknemers met kinderen kleiner dan die van alleenstaanden zonder kinderen. De verschillen zijn met name groot in Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg en Slovenië.