Als alle kolencentrales in Nederland worden gesloten, levert dat 4,7 miljard euro aan extra welvaart op voor Nederland. Wel betekent het voor de energiebedrijven een inkomstenverlies van in totaal 1,9 miljard euro.

Dat staat in een maandag verschenen rapport van SEO Economisch Onderzoek (pdf), in opdracht van Natuur & Milieu.

Dat komt voor een belangrijk deel doordat er geen kosten gemaakt hoeven te worden voor schade aan de volksgezondheid en klimaat, zeggen de onderzoekers. De uitstoot van fijnstof, kwik en stikstofoxiden zorgt voor gezondheidsproblemen bij mensen en beschadigt de natuur.

Nederland telt vijf draaiende kolencentrales. Volgens de milieuorganisatie zorgt de luchtvervuiling uit de centrales voor een verminderde kwaliteit van leven en voortijdig overlijden bij omwonenden. Het kabinet overweegt op korte termijn nog twee kolencentrales te sluiten.

De productie van de kolencentrales wordt in dat geval deels overgenomen door gascentrales, die hierdoor meer winst in de boeken kunnen zetten.

Volgens de onderzoekers heeft het sluiten van de kolencentrales nauwelijks tot geen effect op de leveringszekerheid en de werkgelegenheid. Nederland beschikt over voldoende andere energiebronnen en de werkgelegenheid verschuift binnen een paar jaar naar andere sectoren.

FNV

Vakbond FNV vroeg maandag aandacht voor de werkgelegenheid die er door het sluiten van de kolencentrales verloren gaat.

Het sluiten van de Amercentrale 9 (bij Geertruidenberg) en Hemweg 8 (in Amsterdam) kost volgens de bond naar schatting duizend banen. Als alle centrales gesloten worden, raakt dat nog veel meer werknemers. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt in een sociaal plan.

"Niet alleen de banen van de medewerkers bij de kolencentrales zelf staan op het spel, maar ook die van leveranciers en afnemers in de havens, industrie, energiebedrijven of het vervoer", zei FNV-bestuurder Ruud Cornelisse. "Minister Henk Kamp van Economische Zaken moet eerst goed de gevolgen en mogelijke oplossingen in kaart brengen, voordat de centrales gesloten worden", aldus de vakbondsman.