Woningen in het aardbevingsgebied in Groningen staan veel langer te koop dan huizen in vergelijkbare gebieden in de omgeving. 

Gemiddeld stonden nog te koop staande woningen eind vorig jaar 540 dagen in de etalage in het bevingsgebied, tegenover ongeveer 430 dagen in vergelijkbare gebieden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. 

Wanneer alleen wordt gekeken naar de verkochte woningen, geldt dat huishoudens in het bevingsgebied in het vierde kwartaal van vorig jaar gemiddeld ruim vijftig dagen langer moesten wachten op een koper.  

Voor de beving bij Huizinge was dat juist omgedraaid. Bij Huizinge vond in augustus 2012 de grootste beving tot nu toe plaats. 

Verkoopprijzen

Het is niet met zekerheid vast te stellen of ook de prijzen van de verkochte woningen achterblijven, aldus het statistiekbureau dat het vervolgonderzoek uitvoerde in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. In het tweede kwartaal van 2015 vond ook al een onderzoek plaats. 

De verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied zijn tussen het derde kwartaal van 2012 en het vierde kwartaal van 2015 met 1,4 procent gedaald, terwijl ze in het vergelijkingsgebied juist met 0,2 procent stegen. Vanwege onzekerheidsmarges kan dit verschil echter niet als significant worden beschouwd, aldus het CBS.

Huizenverkopers in het bevingsgebied moeten wat prijs betreft kopers meer tegemoetkomen om een overeenkomst te sluiten. Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is groter.

Woningen in het bevingsgebied wisselden eind 2015 voor gemiddeld 92 procent van de vraagprijs van eigenaar, tegenover 94 procent van de vraagprijs in het vergelijkingsgebied.

Video: De gaswinning in Groningen in 60 seconden

Animatie door in60seconds