Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) trekt twee keer 4 miljoen euro uit voor projecten tegen armoede en schulden.

De 8 miljoen in totaal is een "steuntje in de rug" voor projecten die "landelijke betekenis hebben en die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden".

Het gaat om projecten die gericht zijn op kwetsbare groepen. De initiatieven moeten bedoeld zijn voor bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen, gezinnen met alleenstaande ouders, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.

Vanaf 23 mei kunnen de aanvragen voor een deel van de eerste 4 miljoen worden ingediend. Volgend jaar kan de andere 4 miljoen worden aangesproken. Belangstellende organisaties en stichtingen moeten zelf 25 procent van de kosten van hun initiatief bijdragen.

De armoede in Nederland zal dit jaar naar verwachting voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis weer afnemen. Toch maakt Klijnsma zich er zorgen over dat er nog steeds kinderen in armoede opgroeien en dat sommsige gezinnen heel lang in armoede leven.

Er werd al 90 miljoen euro extra beschikbaar gesteld aan gemeenten om armoede en schulden te bestrijden.