De aftrekpost voor uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen leverde in 2013 gemiddeld 900 euro belastingvoordeel op. Een kwart miljoen huishoudens kunnen hier door gewijzigde regels geen gebruik meer van maken.

In totaal ging het in 2013 om 225 miljoen euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In 2013 hadden 112.000 huishoudens zonder inwonende kinderen voordeel uit de aftrek. Deze mensen hadden een kind of meerdere kinderen die ergens anders wonen.

De ouders hadden recht op aftrek, omdat ze ook meebetalen aan het levensonderhoud van de kinderen. Dit doen ze meestal door kinderalimentatie te betalen. De regeling is per 2015 afgeschaft.

Mannen

De overgrote meerderheid van deze groep bestond uit alleenwonende mannen. Het gaat om 74.000 mannen. Meestal zijn het gescheiden vaders van wie het kind staat ingeschreven bij hun voormalige partner. Een kwart van deze mannen ontving een belastingvoordeel van 1.300 euro of meer.

Verder hadden onder meer 34.000 paren en vierduizend alleenwonende vrouwen recht op de aftrek. 

Geen compensatie

Het verdwijnen van de aftrekpost wordt niet via een andere kindregeling gecompenseerd. De hoogte van de kinderalimentatie kan veranderen als ook de draagkracht van de ouder ook is veranderd. Dat wordt weer beïnvloed door heffingskortingen en andere aftrekposten.

Door het verdwijnen van de aftrek stijgt het belastbaar inkomen van een huishouden. Dit kan er ook voor zorgen dat iemand, vanwege het hogere inkomen, minder of geen recht meer heeft op eventuele inkomensafhankelijke toeslagen of uitkeringen.

Versoberd

Vooruitlopend op de afschaffing in 2015, is de aftrek in 2014 al versoberd. De vaste bedragen werden in dat jaar met 30 procent verlaagd.

In 2012 was de leeftijdsgrens voor de kinderen verlaagd van 30 naar 21 jaar. In dat jaar verloren veertigduizend huishoudens hun recht op dit belastingvoordeel.