Het Hof van Justitie van de Europese Unie vindt dat de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu niet verplicht is in te grijpen als individuele luchtvaartpassagiers geen compensatie krijgen voor een vertraagde of geannuleerde vlucht.

De nationale autoriteiten houden een algemeen toezicht om de rechten van vliegtuigpassagiers te waarborgen, maar zijn niet verplicht op te treden naar aanleiding van individuele klachten. 

Het Hof benadrukt dat lidstaten, om "een ontoereikende bescherming van de rechten van vliegtuigpassagiers te verhelpen", wel de bevoegdheid mogen verlenen om naar aanleiding van individuele gevallen maatregelen te treffen.

In zo'n geval mag de staatssecretaris dus wel ingrijpen.

Verordening

Een Europese verordening bepaalt dat luchtvaartpassagiers bij annulering van een vlucht of een vertraging van meer dan drie uur recht hebben op bijstand en een financiële compensatie van maximaal 600 euro.

In iedere lidstaat moet een nationale instantie toezien op de naleving van die regels. In Nederland is de staatssecretaris aangewezen als bevoegde instantie. 

De instantie "moet ervoor zorgen dat die verordening (algemeen) wordt nageleefd". Het Hof vindt dat individuele klachten vooral als signalering gebruikt moeten worden, om te zien of de verordening in het algemeen op de juiste manier wordt toegepast.

"Zonder dat aan deze instantie een verplichting is opgelegd om naar aanleiding van dergelijke klachten op te treden teneinde het recht op compensatie van elke individuele passagier te waarborgen", voegt het Hof daaraan toe.

Gedupeerden

De zaak draait om Nederlandse passagiers die te maken hadden met geannuleerde en vertraagde vluchten van Air Maroc en KLM. De luchtvaartmaatschappijen wilden hen, ondanks Europese regels, geen financiële compensatie geven.

De betrokken passagiers hebben daarna aan de toenmalige staatssecretaris gevraagd om de luchtvaartmaatschappijen tot compensatie te dwingen, maar die greep niet in. De zaak is uiteindelijk aan de Raad van State voorgelegd, die vervolgens verduidelijking wilde van het Hof.