CPB gaat uit van grotere toename koopkracht

Consumenten zien hun koopkracht naar verwachting dit jaar met 2,3 procent toenemen, denkt het Centraal Planbureau (CPB). Bij een eerdere raming ging het CPB nog uit van een toename van 1,8 procent.

Volgend jaar verbetert de koopkracht van het mediane huishouden met 0,2 procent, raamt het CPB maandag. Met de mediaan wordt bedoeld dat de ene helft van de huishoudens onder dat getal valt en de andere helft daarboven.

De stijging van de koopkracht hangt samen met de lage inflatie en maatregelen voor lastenverlichting. Verder voorziet het CPB dit jaar een reële loonstijging van 0,9 procent.

In 2017 valt het effect van het pakket aan maatregelen weg en is ook de stijging van het reële loon lager dan in 2016. De reële lonen gaan in 2017 met 0,6 procent omhoog.

Werkenden

Met name werkenden gaan er relatief veel op vooruit, verwacht het CPB. Deze groep kan dit jaar een koopkrachtstijging van 3,4 procent tegemoet zien en volgend jaar een van 0,6 procent. Tweeverdieners (2,8 procent) doen het dit jaar beter dan alleenverdieners (1,7 procent) en alleenstaanden (1,7 procent).

Naar verwachting leveren alleenstaanden (-0,2 procent) en alleenverdieners (-0,2 procent) volgend jaar wel aan koopkracht in.

Uitkeringsgerechtigden

De koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden neemt dit jaar nog met 1,1 procent toe. Maar volgend jaar gaan zij er respectievelijk 1 en 1,3 procent op achteruit, denkt het CPB.

Dat komt onder meer doordat pensioenen volgend jaar nauwelijks verhoogd worden. “Ongunstig voor de koopkracht van deze groepen is onder andere de verlaging van de algemene heffingskorting, de beperking van de zorg- en huurtoeslag en het verlagen van de ouderenkorting onder de inkomensgrens van 36.000 euro”, aldus het CPB.

Tip de redactie