Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de bijstand terechtgekomen.

Vorig jaar kwamen er zo'n vierduizend bijstandsgerechtigden onder de 27 jaar bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. In 2014 bleef het aantal nog nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar.

De 45-plussers vormden met elfduizend instromers in 2015 de grootste groep instromers. Het waren er elfduizend. Dit aantal is vergelijkbaar met de instroom van de twee voorgaande jaren.

"Eenmaal in de bijstand is een terugkeer naar werk lastig", schrijft het CBS. Hoewel de werkloosheid in deze groep afneemt, is het beroep op bijstand onder 45-plussers niet kleiner geworden.

Onder 27- tot 45-jarigen is de behoefte aan bijstand maar weinig gegroeid. Er kwamen nog geen tweeduizend bijstandsgerechtigden bij in deze leeftijdscategorie.

Toename

In totaal ontvingen 450.000 mensen eind 2015 een bijstandsuitkering, Dat zijn er zestienduizend meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering laat sinds 2009 al een stijgende lijn zien.

Bijstand is bedoeld voor mensen die te weinig inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Gehuwde of samenwonende stellen onder de AOW-leeftijd ontvangen samen 100 procent van het minimumloon. En alleenstaanden krijgen 70 procent van het minimumloon. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de uitkering afgeleid van de kinderbijslag.

Wajong

Volgens het statistiekbureau hangt de toename van het aantal jonge bijstandsgerechtigden in 2015 samen met de instroom van jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Dit waren er naar schatting zo’n tweeduizend tot drieduizend.

Tot 2015 konden zij nog in veel gevallen een Wajong-uitkering krijgen. Maar sinds de invoering van de Participatiewet komen alleen nog jongeren in aanmerking die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. In 2014 kwamen er maandelijks nog veertienhonderd ontvangers van een Wajong-uitkering bij. Vorig jaar waren dit er nog slechts driehonderd.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren met weinig of geen inkomen kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.