Een gezin geeft op schrikkeldag 29 februari gemiddeld 60 euro extra uit. Dat geld gaat naar onder meer eten, drinken, gas, water en licht. 

Aan de andere kant levert deze dag ook wat op, zoals gratis televisiekijken en internetten, een extra dag verzekerd zijn voor bij elkaar 47 euro. Onder de streep resteert een negatief saldo van 13 euro.

2016 is een schrikkeljaar, een kalenderjaar met 366 dagen in plaats van de gebruikelijke 365. Het doet zich eens in de vier jaar voor.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) rekende de kosten en baten uit van die extra dag. Een gemiddeld gezin met twee kinderen en een netto-inkomen van 3.000 euro per maand geeft komende maandag zo'n 60 euro extra uit.

Boodschappen

Dit geld gaat onder meer op aan boodschappen (23 euro), elektriciteit en water (5 euro) en afschrijving van inventaris (16 euro).

Tegenover de lasten staan ook baten, zoals een dagje gratis wonen (19 euro), geen vaste lasten voor de auto (8 euro) en gratis verzekerd (10 euro).

Schrikkeldag valt op maandag, een werkdag. Het Nibud zegt dat een extra werkdag niet voor extra inkomen zorgt.

''Mensen in loondienst of met een uitkering krijgen hun inkomen namelijk per maand, ongeacht het aantal dagen dat die maand telt. Maar ook met 29 dagen in een maand werken ze altijd nog minder dan in de andere maanden", aldus het instituut.