Eén op de tien mensen in de bijstand is langer dan vijftien jaar afhankelijk van die uitkering. Vooral ouderen van boven de 45 jaar en laagopgeleiden zitten lang in de bijstand.

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die adviesbureau De Argumentenfabriek heeft opgevraagd, meldt de Volkskrant.

De overheid probeert al lange tijd uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen. De gemeenten hebben daarbij meer verantwoordelijkheid gekregen als gevolg van de Participatiewet.

Driekwart van de bijstandspopulatie zit na een jaar echter nog steeds in de uitkering. Het overgrote deel van de bijstandspopulatie, zeker 65 procent, bestaat uit laaggeschoolden. Dit zijn mensen die geen startkwalificatie hebben: een diploma op mbo2-niveau.