Politiek ingrijpen is hard nodig, nu blijkt dat kortingen op de pensioenen dreigen bij de grootste Nederlandse pensioenfondsen. Die oproep doet vakbond FNV.

''Nieuwe kortingen tasten het vertrouwen in ons pensioenstelsel nog verder aan. Dat kan en mag niet gebeuren'', zei FNV-bestuurder en pensioenexpert Gijs van Dijk. ''We hebben al vele malen gewaarschuwd voor de gevolgen van de lage rente voor pensioenfondsen. De politiek kan niet langer wegkijken.''

Maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn er volgens Van Dijk mede de oorzaak van dat de pensioenen van miljoenen werkende en gepensioneerde Nederlanders in gevaar komen.

Nederlands grootste pensioenfondsen, ABP en PFZW, waarschuwden donderdag dat de kans groter is geworden dat ze in 2017 de pensioenen moeten verlagen. Hun financiële positie staat zwaar onder druk.

Pensioenfederatie 

De nijpende financiële situatie van de grote pensioenfondsen onderstreept volgens de Pensioenfederatie de noodzaak om na te denken over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

''Ons stelsel heeft jarenlang heel goed gewerkt. Maar het gaat nu al weer een aantal jaar wat minder. We moeten goed nadenken over hoe we het stelsel kunnen aanpassen aan deze tijd'', zei een woordvoerder van de koepelorganisatie donderdag.

Hij wees daarbij niet alleen op de lage rente waarmee pensioenfondsen tegenwoordig te maken hebben, maar ook op zaken als vergrijzing en het toegenomen aantal zzp'ers. In Den Haag is de politiek al enkele jaren bezig met nadenken over hoe het hele systeem verbeterd kan worden. Dat de grote fondsen er afgelopen kwartaal een stuk slechter voor zijn komen te staan, laat volgens de zegsman zien hoe belangrijk die discussie is.

De situatie is er in januari alleen maar slechter op geworden, weet de Pensioenfederatie. De zogeheten actuele dekkingsgraden van de fondsen zijn in de loop van de maand verder naar beneden gegaan.

Klijnsma

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vindt het goed dat de grote pensioenfondsen ''tijdig en eerlijk communiceren over pensioenrisico's''. Dat zei de bewindsvrouw donderdag in reactie op de waarschuwing van onder meer ABP en PFZW dat de kans groter is geworden dat ze in 2017 moeten gaan korten op de pensioenen.

Klijnsma wijst erop dat nog niet zeker is dat er volgend jaar gekort moet worden. Onder de huidige financiële omstandigheden is dat namelijk nog niet nodig.

''Maar dat zou volgend jaar mogelijk wel aan de orde kunnen zijn, zeggen de fondsen, als de rente en de beurzen verder zakken en daardoor ook de dekkingsgraden. Dat ligt aan de omstandigheden op de financiële markten, wereldwijd'', aldus de staatssecretaris. ''Het kabinet houdt dit zeer nauwlettend in de gaten'', benadrukt ze.