De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. 

In Europees perspectief heeft de sector daardoor een hoog risicoprofiel, blijkt uit een stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen EIOPA heeft uitgevoerd.

De Nederlandse fondsen hebben nu al een tijd last van de extreem lage rentestand. Hierdoor zijn hun verplichtingen flink toegenomen. Daardoor beschikken ze nauwelijks meer over buffers om eventuele klappen op te vangen.

Hoe de oudedagvoorziening geregeld is, verschilt in Europa van land tot land. Het is de eerste keer dat EIOPA een dergelijke stresstest heeft uitgevoerd.

In veel landen liggen de risico's vooral bij de werkgever, terwijl deze in Nederland als gevolg van de huidige lage dekkingsgraden voornamelijk bij de deelnemers liggen. 

Indexeren

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) stelt in een reactie dat het internationale onderzoek bevestigt wat men in Nederland al langer weet. Realiteit is dat veel fondsen hier de pensioenen voorlopig niet of minder kunnen verhogen (indexeren).

Volgens DNB is het van belang dat pensioenfondsen "realistisch en helder" zijn naar hun deelnemers over het feit dat zij niet meer goed in staat zijn om eventuele schokken op te vangen.  

De stresstest is gebaseerd op cijfers over 2014. Er is niet bekendgemaakt welke Nederlandse pensioenfondsen zijn onderzocht, maar zij beheren samen meer dan de helft van de pensioenfondsbeleggingen. DNB bespreekt de uitkomsten met de betreffende fondsen.

Niets nieuws

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken stelt dat de uitkomst van het onderzoek ''niets nieuws of schokkends'' betreft. De risico's hebben volgens haar te maken met het huidige Nederlandse pensioenstelsel. In Den Haag zijn partijen al enige tijd aan het nadenken over hoe dit systeem verbeterd kan worden.

De bewindsvrouw benadrukt daarbij dat er afgelopen jaar nieuwe regels zijn ingevoerd waardoor de fondsen meer ruimte hebben gekregen om schokken op te vangen en uit te smeren. Hierdoor hoeft er niet direct op pensioenen gekort te worden.

Niet verrassend

Ook voor koepelorganisatie Pensioenfederatie noemt de uitkomsten "niet verrassend". "De stresstest werd immers toegepast op balansen die toch al onder druk staan. Bij verdere stress komen ze verder onder druk te staan."

De koepel benadrukt dat het effect van schokken op de financiële markten bij Nederlandse pensioenfondsen beperkt is, omdat wet- en regelgeving ervoor zorgen dat fondsen de gevolgen over een langere periode kunnen spreiden.

"Dit neemt niet weg dat schokken op de financiële markten impact hebben op pensioendeelnemers en de aangesloten werkgevers" en kunnen leiden tot het afzien van pensioenverhogingen of zelfs het korten van pensioenen.