De Europese Commissie kan niet aantonen dat Europese uitwisselingsstudenten in Nederland worden gediscrimineerd, omdat zij niet vrij kunnen reizen met een studentenreisproduct.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie zou het beroep van de Commissie moeten verwerpen, stelt advocaat-generaal Eleanor Sharpston dinsdag in een advies aan het Hof.

De zaak draait om een klacht uit 2008 van een Britse student die tijdelijk in Nederland studeerde via het zogenoemde Erasmus-programma.

De Europese Commissie stelt dat Nederlandse studenten en studenten uit andere EU-lidstaten ongelijk worden behandeld als het gaat om gesubsidieerd openbaar vervoer. 

Nederlandse studenten kunnen een studentenreisproduct op hun ov-chipkaart zetten en daarmee voor een deel gratis en voor een ander deel met korting reizen. Maar Europese studenten die op uitwisseling in Nederland zijn, kunnen dat niet en moeten het volledige reistarief betalen.

Discriminatie aantonen

Om uit te maken of er sprake is van discriminatie, moet de commissie onder meer aantonen dat Nederlandse en buitenlandse studenten in een vergelijkbare situatie zitten. Het is volgens de advocaat-generaal niet voldoende als de commissie alleen zegt dat alle studenten in ieder opzicht gelijk zijn. Ze vindt dat de commissie onvoldoende heeft aangetoond dat er op dit vlak inderdaad gediscrimineerd wordt.

De Nederlandse Staat stelt dat het studentenreisproduct onderdeel is van een prestatiebeurs en dat het daarom als een voorwaardelijke lening gezien moet worden. Als een student op tijd zijn diploma haalt, wordt het studentenreisproduct omgezet in een gift. De korting op het reizen is een steun voor levensonderhoud. Wat Nederland betreft blijft het thuisland verantwoordelijk voor de studiefinanciering.

Niet te vergelijken

Erasmus-studenten zijn volgens de Staat niet te vergelijken met Nederlandse studenten. Zo blijven ze ingeschreven aan een hogeschool of universiteit in hun thuisland. Verder betalen ze geen college- of lesgeld aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Ook ontvangen ze via het Erasmus-programma een beurs waarmee ze extra uitgaven kunnen dekken.

Advocaat-generaal Sharpston stelt dat reguliere buitenlandse studenten die aan een Nederlandse onderwijsinstelling zijn ingeschreven, wel vergelijkbaar zijn met Nederlandse studenten. Wat betreft deze gevallen kan het Hof wel vaststellen dat er gediscrimineerd wordt.

Het advies aan het Hof is niet bindend.