FNV, de grootste vakbond van Nederland kampt met een groot financieel probleem.

Een daling van het aantal leden en een grillig uitgavenpatroon zijn volgens het FD de oorzaak. De krant baseert zich op interne stukken zo is zaterdag te lezen.

FNV-voorzitter Ton Heerts liet vier aangesloten bonden fuseren tot één sterk FNV, maar volgens het FD heeft dat de financiële huishouding niet ten goede gebracht. Inkomsten van contributies zouden al jaren dalen en in het afgelopen jaar zouden de kosten hard zijn gestegen.

Negatief exploitatiesaldo

De bond kampt hierdoor voor het tweede jaar op rij met een negatief exploitatiesaldo van bijna drie miljoen euro. Ook zou uit de interne stukken blijken dat de FNV het afgelopen jaar hard inteerde op de reserves.

Eind dit jaar zou nog 23 miljoen aan reserves overblijven. Begin 2015 was dit nog 77 miljoen. Het ledenparlement maakt zich zorgen. Ook wordt gevreesd voor een nieuwe reorganisatie.

'Zoals gepland'

Zelf laat de vakbond weten er financieel goed voor te staan.De financiële huishouding verloopt zoals gepland. 

De FNV heeft voorzien dat bepaalde ontwikkelingen geld kosten, verklaart de vakbond. ''Denk bijvoorbeeld aan de fusie van grote FNV-bonden, de samenvoeging van verschillende kantoren en kosten van een sociaal plan.

Zaken die voorafgaand aan de fusie zijn besproken en waarbij zorgvuldige afspraken werden gemaakt.'' En: ''We houden rekening met minder contributie-inkomsten en begroten voorzichtig.''

Het begrotingsoverleg 2016 van de FNV wordt begin februari in het ledenparlement afgerond.