Stichting Loterijverlies heeft beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam tegen de fusie van de Staatsloterij en de Lotto, meldt de organisatie.

De samensmelting werd in december goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar de claimorganisatie is het daar niet mee eens.

De directie van de Staatsloterij zou met de overeenkomst ''juridisch dammen'' en de positie van schuldeisers die bij Loterijverlies zijn aangesloten benadelen. De stichting heeft eerder namens zo'n 23.000 consumenten een rechtszaak aangespannen.

De Staatsloterij heeft zich in de periode 2000 tot 2008 schuldig gemaakt aan misleiding, oordeelde de Hoge Raad eerder dit jaar. De loterij deed de winkansen veel hoger voorkomen dan ze werkelijk waren.

Loterijverlies wil dat de Staatsloterij nu met vergoedingen over de brug komt. De stichting wil dat de deelnemers het aankoopbedrag van hun loten terugkrijgen.

Stemmingmakerij

"De voorgenomen fusie tussen de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto heeft geen enkele invloed op mogelijke claims tegen de Staatsloterij", reageert de Nederlandse Staatsloterij.

Volgens het bedrijf behouden klanten dezelfde positie als voor de fusie. "De bewering van de Stichting Loterijverlies - bij monde van oprichter Ferdy Roet - dat de fusie de positie van Loterijverlies en haar deelnemers bewust zal verslechteren, is onzinnig en aantoonbaar onjuist."

Het bedrijf noemt de beweringen van Roet "ongefundeerde stemmingmakerij". "Het lijkt een ultieme poging van Loterijverlies om de druk verder op te voeren. De Staatsloterij laat zich echter niet op deze manier onder druk zetten."

Realistisch

Sinds februari 2015 heeft de Nederlandse Staatsloterij meerdere gesprekken met de stichting gevoerd. Maar dit leidde niet tot een akkoord. "De Nederlandse Staatsloterij betreurt het dat er met Stichting Loterijverlies niet tot een realistisch en voor beide partijen ook acceptabele oplossing kan worden gekomen."

Naar eigen zeggen blijft de Staatsloterij zich inspannen om "tot een passende oplossing voor alle betrokkenen" te komen.

De rechter buigt zich eind februari over de zaak.