Topverdiener verdient bijna zes keer zoveel als doorsnee collega

Topverdieners van de duizend grootste Nederlandse bedrijven verdienen gemiddeld bijna zes keer zoveel als hun doorsnee collega's.

De vijf meest verdienende werknemers van deze bedrijven hadden in 2014 een bruto jaarsalaris van 234.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. 

Dat is 5,8 keer zoveel als hun doorsnee collega. Daarvoor is gekeken naar werknemers voor wie geldt dat de helft van de collega's meer verdient en de andere helft minder.

Tussen 2010 en 2014 is de loonkloof bij de duizend grootste bedrijven geleidelijk gegroeid. In 2010 verdiende de top nog 5,5 keer zoveel als de rest. Dit is in 2014 dus opgelopen naar 5,8 keer.

Alle Nederlanders

Het gemiddelde loon van alle Nederlandse werknemers met een voltijdbaan lag in dat jaar op 48.000 euro. In de top werkt bijna iedereen voltijds, terwijl veel mensen in lagere functies in deeltijd werken. 

Daardoor was het gemiddelde loon voor alle werknemers lager. Nederlanders met voltijd- en deeltijdbanen verdienden gemiddeld 33.000 euro.

Financiële sector

De loonkloof is het grootst in de financiële sector. De top van dit soort bedrijven verdient gemiddeld 11,7 keer zoveel als een gemiddelde werknemer. Een op de tien werknemers ontvangt minstens 100.000 euro per jaar.

De kloof in deze sector is in de afgelopen jaren wel fors kleiner geworden. In 2010 kreeg de top van een financiële instelling nog 15,7 keer zo veel. 

In de bedrijfstak informatie en communicatie is de loonkloof eveneens relatief groot. Dat geldt ook voor de zakelijke dienstverlening.

Van de duizend bedrijven zijn er 88 met een top die meer dan tien keer zoveel verdient als de doorsnee werknemers. Dat zijn vooral financiële instellingen en techbedrijven. Maar er zitten ook een aantal uitzendbureaus, supermarkten en warenhuizen tussen. 

Vrouwen

Verder blijkt dat het aandeel vrouwelijke topverdieners groeit. In 2010 was nog 17 procent van de topverdieners een vrouw. In 2014 is dit opgelopen naar 19 procent.

Van de duizend grootste bedrijven in Nederland zijn er 86 ondernemingen met een voornamelijk vrouwelijke top. Van die groep bedrijven is 70 procent een zorgbedrijf. 

Er zijn maar drie bedrijven waar de vijf meestverdienende medewerkers allemaal vrouwen zijn. Bij 420 ondernemingen bestaat de top uitsluitend uit mannen.

Jongeren

Het CBS benadrukt dat grote verschillen niet altijd worden veroorzaakt doordat de top veel verdient. Het kan ook zijn dat het gemiddelde loon van de gewone werknemers laag uitvalt, omdat er relatief veel jongeren werken.

In het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur is de loonkloof het kleinst. De beloning van de top van publieke en semipublieke instellingen hebben vanwege de Wet normering topinkomens te maken met een wettelijke bovengrens.

CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt verbijsterd te zijn over de cijfers. "Ook de beloningen van topbestuurders moeten vallen onder een cao", stelt hij."Het inkomen van werknemers moet het loon van de top bijhouden."

Lees meer over:
Tip de redactie