De korting die is doorgevoerd bij de AOW-partnertoeslag, de overbruggingsuitkering of het nabestaandenpensioen door een eenmalige afkoop van een klein pensioen, wordt teruggedraaid.

Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer.

Uit meerdere zaken blijkt dat het afkopen van pensioenen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op verschillende manieren is afgehandeld. Dit gebeurde wel volgens de geldende regels, maar mensen zijn daardoor wel anders behandeld. 

Er zijn al mensen in beroep gegaan tegen de korting, zij zijn inmiddels gecompenseerd. Het gaat nu om de groep die nog niet of niet volledig de procedure om de korting aan te vechten, heeft doorlopen. Bovendien is er bij deze mensen verwarring ontstaan of zij nu wel of niet in beroep moeten gaan, schrijft Klijnsma. De bewindsvrouw noemt het "onrechtvaardig" dat zij geen compensatie krijgen.

"Als er verwarring ontstaat onder mensen over de inhoud van de overheidsvoorlichting, dan moet dat meteen worden rechtgezet", aldus Klijnsma.

Kamervragen

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stelde dit probleem meerdere malen aan de kaak bij Klijnsma. "Ik ben blij dat Klijnsma het probleem nu inziet, al heeft dat wel anderhalf jaar geduurd", zegt Omtzigt. 

Volgens hem heeft de bewindsvrouw pas haast gemaakt met het presenteren van een oplossing nadat er werd gedreigd met een stap naar de Nationale Ombudsman en nadat er bekendheid aan de zaak werd gegeven door de ombudsman van omroep Max. De televisiezender had meerdere zaken verzameld waarbij mensen werden gekort op hun pensioen door een eenmalige afkoop.

Kosten

Het gaat om maximaal zesduizend AOW-gerechtigden met partnertoeslag en ongeveer 450 nabestaandenpensioenen. De kosten om de korting terug te draaien komen neer op 3 miljoen euro. De uitvoerkosten van de SVB bedragen 180.000 euro.

De gepensioneerden worden binnenkort door de SVB benaderd met de mededeling dat hun korting wordt teruggedraaid. 

Tot 1 december 2014 werd de afkoopsom volgens de wet op de AOW-partnertoeslag of nabestaandenpensioenen in mindering gebracht met respectievelijk 741 en 1.138 euro. Sinds 1 december 2014 wordt een afkoopsom niet meer beschouwd als inkomen voor volksverzekeringen en sociale premies waardoor er niet meer wordt gekort.