'Risico op langdurige armoede grootst tussen 55 en 65 jarigen'

Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het grootste risico om minimaal voor vier jaar in armoede te moeten leven.

Dat meldt het Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van inkomensgegevens over 2011 tot en met 2014.

In deze groep worden steeds meer mensen afhankelijk van een uitkering door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

De groep 65-plussers hebben de minste kans op langdurige armoede. De meeste ouderen hebben naast een AOW-uitkering een aanvullend pensioen of inkomsten uit vermogen.

Volgens het CBS varieert het armoederisico per levensfase. Jongeren die op zichzelf wonen, hebben een relatief laag inkomen. Dat verandert vervolgens snel zodra zij werk hebben. Studenten worden hier niet meegerekend.

Daarna verdient deze groep jongeren steeds meer. "Door toenemende werkervaring schuiven ze door naar beter betaalde functies", aldus het statistiekbureau.

Gezien naar samenstelling van de huishoudens in 2014, blijkt dat een laag inkomen het meest voorkomt bij eenoudergezinnen met minderjarige kinderen. Een derde van deze gezinnen heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Bij huishoudens met een niet-westerse kostwinner heeft bijna een derde een laag inkomen in 2014. Dat is drie keer zoveel als gemiddeld en vier keer zo vaak als bij gezinnen met een autochtone kostwinner. Bovendien houdt  het lage inkomen bij niet-westerse huishoudens voor een lange periode aan.

Lees meer over:
Tip de redactie