De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is niet verplicht om in te grijpen als luchtvaartpassagiers geen compensatie hebben gekregen voor vertraagde en geannuleerde vluchten.

De nationale instantie die moet toezien op de naleving van de Europese compensatieregels heeft geen handhavingsplicht, oordeelt de advocaat-generaal Yves Bot donderdag. De staatssecretaris is volgens de wet aangewezen als bevoegde instantie.

Daarmee geeft Bot antwoord op een vraag van de Nederlandse Raad van State. De hoogste bestuursrechter van Nederland wilde weten of de nationale instantie verplicht is om op te treden als een luchtvaartmaatschappij een gedupeerde passagier weigert financieel te compenseren.

Twisten tussen luchtvaartmaatschappijen en passagiers moeten volgens de advocaat-generaal aan een bevoegde nationale rechter worden voorgelegd. Die kan op zijn of haar beurt weer een vraag stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

"Zo wordt verzekerd dat de verordening in heel de EU op dezelfde wijze wordt toegepast", meent de advocaat-generaal.

Compensatie

Een Europese verordening bepaalt dat luchtvaartpassagiers bij annulering van een vlucht of een vertraging van meer dan drie uur recht hebben op bijstand en een financiële compensatie van maximaal 600 euro.

De verordening verplicht lidstaten om een nationale instantie aan te wijzen die ervoor moet zorgen dat de verordening gehandhaaft wordt. Dergelijke instanties moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de passagiers krijgen waar ze recht op hebben.

Zaak

De zaak draait om Nederlandse passagiers die te maken hadden met geannuleerde en vertraagde vluchten van Air Maroc en KLM. De luchtvaartmaatschappijen wilden hen, ondanks Europese regels, geen financiële compensatie geven.

De betrokken passagiers hebben daarna aan de toenmalige staatssecretaris gevraagd om de luchtvaartmaatschappijen tot compensatie te dwingen, maar die greep niet in. De zaak is uiteindelijk aan de Raad van State voorgelegd, die vervolgens een vraag stelde aan het Hof.

Het advies van de advocaat-generaal is overigens niet-bindend. Het Hof doet naar verwachting over enkele maanden uitspraak.