'Verzekeraars moeten duidelijker worden'

Verzekeraars moeten duidelijker worden over de voorwaarden die zij stellen in hun polissen. 

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarlijkse consumentenonderzoek dat het Verbond van Verzekeraars voor de verzekeringssector laat uitvoeren.

Duidelijkheid over wat wel of niet is gedekt in een polis komt daaruit naar voren als belangrijkste verbeterpunt voor verzekeraars. Een derde van de ondervraagden vindt dat verbetering hier noodzakelijk is.

Bijna 30 procent vindt dat de taal in polissen, brieven en op de website begrijpelijker moet worden gemaakt. Bij het thema 'duidelijkheid' is het gat tussen het belang dat polishouders hieraan hechten en de mate waarin ze hun verzekeraar waarderen ook het grootst.

Over het algemeen werd het beeld over verzekeraars iets positiever. 56 procent van de 1.022 ondervraagden laat weten een overwegend positief gevoel te hebben over de bedrijven, tegen 54 procent in 2014. In 2004 gold dit echter nog voor 80 procent van de consumenten.

Dienstverlening

In een reactie stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars dat de reputatie van verzekeraars vooral hersteld kan worden door de dienstverlening te verbeteren.

"De klant moet het aan den lijve ervaren, voor mooie woorden koopt hij niet zoveel. Het begrip 'klantbelang centraal' is iets waar we naar willen handelen, maar niet te veel op moeten tamboereren", meent Weurding. 

De vereniging denkt dat de invoering van zogenoemde verzekeringskaarten een verbetering zal opleveren. Deze digitale documenten moeten polissen beter vergelijkbaar maken. Met iconen moet meteen duidelijk zijn wat een polis wel en niet dekt.

Lees meer over:
Tip de redactie