Er is geen bewijs voor een conflict tussen generaties als het gaat om de AOW, ondanks de tegengestelde belangen die jonge en oudere mensen hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

Uit onderzoek van de centrale bank blijkt dat ouderen gemiddeld iets vaker tegenstander van latere pensionering zijn, maar de leeftijd zou hier maar heel weinig in meespelen.

Mogelijk zijn generaties onderling solidair met elkaar, maar volgens de DNB speelt waarschijnlijk mee dat mensen een beperkt begrip hebben van hoe de financiële druk verdeeld is in het pensioenstelsel. 

"Zo hebben veel jonge respondenten de (naïeve) verwachting zelf later nog vroeg te kunnen pensioneren", aldus DNB.

Andere individuele eigenschappen spelen een grotere rol bij het standpunt over pensionering. Zo zijn werknemers en lager opgeleiden minder vaak voorstander van een hogere AOW-leeftijd. Hetzelfde geldt voor respondenten die aangeven geen grip te hebben op hun leven.

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog, naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.