Inwoners van grote gemeenten gaan gemiddeld 0,6 procent meer aan woonlasten betalen.

Dat is een kleinere stijging dan vorig jaar, meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Als er rekening wordt gehouden met de inflatie van 0,9 procent, dan is er zelfs sprake van een lichte daling.

Coelo heeft gekeken naar de tarieven van 36 grote gemeenten. In die gemeenten woont 38 procent van de Nederlandse bevolking.

Het jaarlijkse bedrag voor gemeentelijke woonlasten stijgt gemiddeld met 4 euro tot 679 euro voor een huishouden met twee of meer personen. De onroerendzaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing vallen onder dit bedrag.

Het onderzoekscentrum benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is dat de stijging van de lokale lasten "zo beperkt" is. "Gemeenten kregen er immers grote taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk. Gemeenten ontvangen hiervoor aanzienlijk minder geld dan het rijk en de provincies er vroeger voor nodig hadden", aldus Coelo.

Den Haag

Inwoners van Den Haag hebben de laagste woonlasten. Zij zijn dit jaar 547 euro kwijt. Delft int met 820 euro het hoogste bedrag.

In Amersfoort zijn de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens relatief het sterkst gestegen. Huishoudens van minstens twee personen zijn daar dit jaar 9,8 procent meer kwijt.

Er zijn dertien gemeenten die hun belastingen juist hebben verlaagd. Venlo laat de woonlasten het hardst dalen. In deze gemeenten gaan de belastingen met 2 procent omlaag.

Rioolheffing

Met name de rioolheffing is verantwoordelijk voor de gemiddelde stijging van de woonlasten. Deze belasting is goed voor een stijging van 3 euro, oftewel 1,9 procent. Coelo stelt dat de rioolheffing in het verleden harder steeg.

Amersfoort verhoogt de rioolheffing het meest (8,6 procent). Apeldoorn voert juist de grootste verlaging door (-9,3 procent).

Gemiddeld genomen daalt de afvalstoffenheffing met 0,8 procent naar 283 euro. Rotterdam is het duurst (347 euro). En Nijmegen is met 95 euro het goedkoopst.

Inwoners van Nijmegen zijn wel verplicht om speciale groene en rode vuilniszakken te gebruiken die respectievelijk 0,93 en 0,62 euro per stuk kosten. Ook met de aankoop van deze vuilniszakken betalen Nijmegenaren mee aan het inzamelen en verwerken van afval.

Ozb

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 233 euro ozb. Dat is 1,5 procent meer dan in 2014. Het bedrag is een percentage van de WOZ-waarde van een woning.

In Alkmaar daalt de ozb met 2,9 procent en in Amersfoort gaat de ozb met 10,8 procent omhoog.