De meeste werknemers houden in 2016 een hoger netto salaris over. Ambtenaren die drie keer modaal verdienen, gaan er het meest op vooruit.

Zij houden maandelijks 111 euro meer over dan in 2015, blijkt woensdag uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP. Onder een modaal inkomen verstaat ADP een bruto maandloon van 2.816 euro.

Ambtenaren met een minimumloon houden netto bijna 6,5 procent meer over. Dit komt neer op een stijging van 82 euro per maand.

De beroepsgroep profiteert vooral van de verlaging van de pensioenpremie. Een ambtenaar met een modaal inkomen is maandelijks 23 euro minder kwijt aan pensioenpremies. Het verschil voor ambtenaren die twee keer modaal verdienen, is 55 euro.

Gemiddeld genomen gaan werknemers met een minimumloon er netto 76 euro op vooruit. Werknemers met een modaal inkomen houden per maand 69 euro meer over. Twee keer modaal houdt maandelijks 52 euro meer over dan in 2015.

Algemene heffingskorting

Mensen die anderhalf keer modaal verdienen, gaan er 6 euro op vooruit. De stijging blijft voor deze groep beperkt, vanwege de afbouw van de algemene heffingskorting.

Hoe hoger het inkomen, hoe minder korting werknemers krijgen op de belastingen en premies. "Voor lonen van anderhalf keer modaal scheelt dit uiteindelijk 61 euro per maand en netto maximaal 1.342 euro per jaar", aldus ADP.

Verschillen

Als de verschillende groepen verder worden gespecificeerd, vallen nog een paar dingen op.

Kinderloze eenverdieners met een bruto maandsalaris van 5.000 euro, houden dit jaar maandelijks slechts 7 euro meer over dan in 2015. Als ze ook huiseigenaar zijn, dan kunnen ze minder hypotheekrente aftrekken. In dat geval houden ze dit jaar in totaal netto 533 euro minder over.

Een eenverdiener die 5.000 euro bruto per maand verdient, twee kinderen en een eigen huis heeft, gaat er dit jaar in totaal 474 euro op achteruit. Dat is ondanks een stijging van de kinderbijslag.

Een vergelijkbaar gezin waarvan iedere partner een inkomen van 2.500 euro heeft, gaat er dit jaar juist netto 2.543 euro op vooruit.

"Zo kan het zijn dat twee identieke gezinnen die naast elkaar wonen in een rijtjeshuis en hetzelfde totale brutoloon verdienen, ten opzichte van vorig jaar onder de streep netto meer dan 3.000 euro per jaar van elkaar verschillen", stelt manager Dik van Leeuwerden van het ADP Kenniscentrum.

Vul hieronder uw gegevens in om te zien hoe uw nettosalaris van dit jaar verschilt van dat van 2015.

Inkomen 2016

Bron: ADP© NU.nl/Jerry Vermanen

Per abuis toonde de tool tijdelijk verouderde gegevens, inmiddels werkt het weer naar behoren.

Oorzaken

Dat de meeste werknemers dit jaar meer overhouden, hangt samen met drie wijzigingen. Het belastingtarief van de tweede en derde belastingschijf is verlaagd naar 40,4 procent. Dat geldt voor het inkomen van 19.922 euro tot 66.421 euro.

Verder is de derde schijf breder gemaakt, waardoor het hoogste belastingtarief van 52 procent pas vanaf 66.421 euro geldt. In 2015 lag de grens nog bij 57.585 euro.

Daarnaast krijgen werkenden meer korting op de belasting die ze over hun salaris moeten betalen. De maximale arbeidskorting stijgt dit jaar met 883 euro naar 3.103 euro. Vanaf een inkomen van 34.015 euro wordt de arbeidskorting steeds lager naarmate iemand meer verdient.

Huizenbezitters

ADP wijst erop dat er voor huizenbezitters met een bruto maandsalaris tussen 4.500 en 5.150 euro nog een onaangename verandering is. Deze groep kan minder hypotheekrente aftrekken, doordat het toptarief voortaan pas vanaf inkomens van minimaal 66.421 euro geldt.

Ook andere huizenbezitters kunnen minder hypotheekrente aftrekken, doordat de belastingtarieven in de tweede en derde schijf zijn gedaald. 

En huiseigenaren die wel onder het toptarief vallen, kunnen dit jaar ook minder hypotheekrente aftrekken. De maximale aftrek in de hoogste belastingschijf is met 0,5 procentpunt verlaagd naar 50,5 procent.

De salarisdienstverlener heeft woensdag ook bekendgemaakt dat werkgevers dit jaar meer gaan betalen. Zij zijn meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen.

1 april

Overigens wijzigen de nettolonen per 1 april opnieuw, omdat de onderhandelingen over het Belastingplan vrij laat in het jaar zijn afgerond. Omdat de overheid de tabellen en rekenregels niet op tijd heeft kunnen aanpassen, wordt er in de eerste drie maanden nog met oude tarieven gerekend.

Dit wordt per 1 april allemaal weer verrekend. Iemand met een modaal salaris levert dan weer 4 euro per maand in. Mensen die minstens 5.250 euro verdienen, houden vanaf dan weer 10 euro minder over.

ADP verwerkt elke maand de salarisstroken van 1,4 miljoen werknemers in Nederland.