Vakbond FNV sleept twee gemeentes die uitkeringsgerechtigden jarenlang lieten werken zonder ze te betalen voor de rechter. De bond vindt dat ze recht hebben op een minimumloon.

Mensen in de bijstand vouwden in Aalten en Oude IJsselstreek sinds 2011 zonder enige beloning nepbloemen, die vervolgens in tuincentra werden aangeboden. Ook plakten ze enveloppen en rooiden ze bomen.

Volgens FNV was het werk "vernederend, onveilig en uitzichtloos". Het droeg ook niet bij aan een succesvolle re-integratie, aldus de bond.

Inmiddels is de sociale dienst van de twee gemeenten, het ISWI, gestopt met het onbeperkt inzetten van uitkeringsgerechtigden. Sommige krachten hebben een arbeidscontract gekregen. FNV vindt de compensatie die de gemeenten willen bieden echter onvoldoende.

Ruim 230 mensen zouden met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op een volwaardig minimumloon. Het ISWI is slechts bereid honderzeventig mensen een onbelaste compensatie te bieden van maximaal 1.000 euro per persoon.

De gemeenten vinden de compensatie die FNV eist niet bespreekbaar. "Compensatie in de vorm van betaling van achterstallig loon moet worden verrekend met de in die periode ontvangen bijstandsuitkering", verklaarde het ISWI eerder deze maand.

De gemeenten spreken ook tegen dat er over de ruggen van de bijstandsgerechtigden geld is verdiend. De inkomsten zouden rechtstreeks terugvloeien naar het budget dat wordt aangewend om mensen die moeilijk aan werk komen te helpen en begeleiden.