Mensen met schulden lopen minder kans om te weinig geld over te houden voor hun levensonderhoud, als zij minder informatie hoeven aan te leveren voor het vaststellen van de beslagvrije voet. 
 

Dat staat in een voorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het voorstel draait om mensen die te maken hebben met loonbeslag. Een deel van hun inkomen of uitkering gaat direct naar de schuldeiser. De beslagvrije voet is het deel van hun inkomen waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen. Dit bedrag is bedoeld voor levensonderhoud. 

"Ook als iemand forse schulden heeft, moet hij altijd genoeg geld overhouden om van te leven", stelt Klijnsma. Door de aanpassing wordt de kans kleiner dat de beslagvrije voet vanwege een gebrek aan informatie te laag wordt vastgesteld. Het kabinet wil de berekening van de beslagvrije voet daarom eenvoudiger maken. 

Percentage

Mensen die recht hebben op toeslagen, houden volgens het voorstel recht op een vast bedrag plus een percentage van het netto-inkomen.

In het nieuwe systeem moet iedereen minimaal een klein percentage van het nettoloon aflossen. Ook de mensen van wie het inkomen lager is dan de berekende beslagvrije voet. "Het kabinet vindt het van belang dat een ieder, hoe beperkt soms ook, geprikkeld blijft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen."

Voor mensen die vanwege hun te hoge inkomen geen recht hebben op toeslagen, wordt de beslagvrije voet een vast bedrag afhankelijk van de leefsituatie. Er komt geen ingewikkelde berekening meer aan te pas. 

De hoogte van de bedragen wordt volgend jaar vastgesteld.

Fout

De hoogte van de beslagvrije voet is nu nog onder meer afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, het recht op toeslagen en de hoogte van de huur en zorgkosten.

"In de praktijk gaat het hier regelmatig fout. De berekening is ingewikkeld en ondoorzichtig en het lukt schuldeisers vaak niet om de juiste informatie te verkrijgen. Gevolg: mensen houden te weinig over om van te leven", aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Naar schatting tienduizenden huishoudens zouden nu te weinig geld overhouden om van rond te komen.

Afgelopen zomer waarschuwde de toenmalige Nationale ombudsman Frank van Dooren er al voor dat het bedrag nogal eens te laag wordt vastgesteld.