Belastingdienst mag naam tipgever zwartspaarders geheim houden

De Belastingdienst hoeft de naam van een tipgever die informatie over zwartspaarders doorgaf niet te onthullen.

Dat blijkt vrijdag uit een oordeel van de Hoge Raad.

"De Hoge Raad oordeelt vandaag dat het niet bekend maken van de naam van de tipgever op zichzelf onvoldoende aanleiding is om belastingaanslagen in deze zaak te vernietigen."

Daarmee gaat de Hoge Raad in tegen een eerdere uitspraak van het gerechtshof.

Informatie

De tipgever heeft in ruil voor een beloning informatie gedeeld met de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Het ging om informatie over bankrekeningen van 76 Nederlanders bij drie in Luxemburg gevestigde banken. 71 van hen hebben inmiddels erkend dat zij een bankrekening in Luxemburg hebben aangehouden.

De Belastingdienst heeft op basis daarvan aanslagen opgelegd aan deze rekeninghouders. De betrokkenen willen weten wie de tipgever is.

Getuigen

Tijdens de behandeling van het hoger beroep zijn een inspecteur van de FIOD en twee belastingambtenaren verhoord. Zij hebben geweigerd om de naam bekend te maken. Het hof oordeelde eerder dat zij dit niet mochten weigeren en dat daarom ook de belastingaanslagen vernietigd moesten worden.

Maar de ambtenaren die tot dezelfde dienst als de inspecteur behoren, kunnen volgens de Hoge Raad niet worden gedwongen om informatie prijs te geven die de betrokken inspecteur geheim wil houden. En dus waren de getuigen niet verplicht om de naam van de tipgever te noemen. De opsporingsdienst FIOD valt onder de Belastingdienst.

Verhoor

Ook heeft de inspecteur gezegd mee te willen werken aan het verhoren van de tipgever op een manier dat de identiteit niet bekendgemaakt hoeft te worden. 

"In het licht van deze feiten en de door de inspecteur gedane toezegging, hoeft de onzekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de tipgever niet zonder meer tot vernietiging van de bestreden belastingaanslagen te leiden", meent de Hoge Raad.

Lees meer over:
Tip de redactie