Verzekeraars gaan proberen vanaf 1 januari tegemoet te komen aan klachten over 'de kleine lettertjes'. Met standaard iconen bij een verzekering moet meteen duidelijk worden wat wel en niet gedekt wordt.

Dit meldt het Verbond van Verzekeraars. De nieuwe regels gaan eerst gelden voor de vijftien meest gangbare verzekeringen zoals auto- en woonhuisverzekeringen.

Het Verbond spreekt van verzekeringskaarten. Er is een jaar gewerkt aan deze digitale documenten die polissen goed vergelijkbaar moeten maken. In de loop van volgend jaar worden ook voor minder gangbare verzekeringen.

De Consumentenbond is tevreden over de hervorming. "Weten wat een verzekering wel en niet dekt op het moment dat je een polis sluit is van groot belang om teleurstelling later te voorkomen", zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. "Hiermee doet de sector echt iets aan de klacht over kleine lettertjes."

Vergelijken 

Volgens het Verbond van Verzekeraars vinden te veel consumenten het moeilijk om een verzekering te doorgronden. Bijna de helft vindt het moeilijk polissen te vergelijken en een kwart vindt het moeilijk om te zien wat wel en niet gedekt wordt.

Dit blijkt uit een enquete van GfK in opdracht van het Verbond van Verzekeraars onder 1.063 personen. Naar eigen zeggen zijn de ondervraagden getrokken uit een representatief panel.

Ruim 91 procent van de ondervraagden zegt dat duidelijk moet zijn wat wel en niet gedekt wordt door verzekeringen, 89 procent wil snel kunnen vinden wat onder de dekking valt en 85 procent verlangt helder taalgebruik.