Met nog maar enkele weken te gaan hebben consumenten nog altijd onvoldoende betrouwbare informatie om de juiste zorgverzekeraar te kunnen kiezen. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond woensdag.

Volgens de bond zijn zorgverzekeraars er nauwelijks in geslaagd om de zorgcontracten voor de wettelijk verplichte datum van 19 november af te sluiten. Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn.

De bond constateert ook dat verzekerden door de bomen het bos niet meer zien in de huidige 'polisjungle'. Ze moeten kiezen uit ruim veertienhonderd polissen, nog afgezien van combinaties met eigen risico.

Onnodig

De consumentenorganisatie stelt ook vast dat verzekeraars de opgebouwde winstreserves van de afgelopen jaren onvoldoende besteden om premiestijgingen tegen te gaan. ''Verzekerden betalen onnodig hoge zorgpremies'', aldus de bond.

Daarnaast zijn tarieven van ziekenhuizen vooraf niet inzichtelijk, waardoor verzekerden de gevolgen van behandelingen voor het eigen risico niet kunnen inschatten. Ook vindt de bond ziekenhuisrekeningen voor kleine verrichtingen onevenredig hoog.

De Consumentenbond heeft woensdag twaalf punten van kritiek op het zorgverzekeringssysteem naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vijf tips bij het kiezen van een zorgverzekering
Vijf tips bij het kiezen van een zorgverzekering

Ingrijpen

Afgelopen zondag riepen Kamerleden van VVD en PvdA de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al op om in te grijpen, om te voorkomen dat verzekerden de dupe worden van onduidelijkheden in hun nieuwe zorgpolis.

De toezichthouder zou volgens de partijen moeten regelen dat de nieuwe polissen minimaal hetzelfde bieden als waar verzekerden dit jaar recht op hadden.

Zorgpremies 2016