Jongeren verdienen relatief vaker het voor hen geldende minimumloon dan volwassenen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelde dit vorig jaar bij een op zes jongeren onder de 23 jaar, en bij ruim een op de twintig volwassenen.

Het statistiekbureau stelt dat er in 2014 in totaal bijna een half miljoen minimumloonbanen waren in Nederland. Jongeren namen daarvan ongeveer 171.000 voor hun rekening, oftewel 35 procent.

Vooral in de horeca werken veel minimumloners. Verder worden dit soort krachten veel ingezet in de zorg, de handel en de zakelijke dienstverlening. In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het om vrouwen. Driekwart van de minimumloners was vorig jaar aan de slag in deeltijd.

Vakbonden

Vakbonden voeren al een tijdje flink campagne voor verhoging van het minimumjeugdloon, dat lager ligt dan dat voor volwassenen. Ze vinden het oneerlijk dat jongeren minder krijgen dan mensen die iets ouder zijn en hetzelfde werk doen.

Ook in de Tweede Kamer willen diverse partijen dat het jeugdloon wordt opgeschroefd.

Het CBS heeft uitgerekend dat als alle jongeren ten minste het minimumloon voor volwassenen zouden verdienen, de totale loonsom met ongeveer 2 miljard euro zou moeten toenemen, exclusief sociale lasten. Dat is ongeveer 1 procent van het totaal aan lonen dat werkgevers nu aan hun werknemers betalen.

Studie

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde eerder voor de mogelijke negatieve gevolgen van een verhoging van het minimumjeugdloon. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de werkgelegenheid afneemt.

Het CPB zei ook dat een laag loon een prikkel geeft aan jongeren om een studie af te ronden.

Minimumloon jongeren

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen