Vooral mensen met een chronische aandoening zijn meer geld gaan betalen voor de zorg sinds het nieuwe zorgstelsel is ingevoerd zo’n tien jaar geleden.

Dit meldt vergelijkingssite Independer zaterdag. Zo is het eigen risico, dat chronisch zieken vrijwel altijd volledig moeten betalen, fors verhoogd en zijn aanvullende verzekeringen ook duurder geworden. 

"In 2006 waren er nog verzekeringen die alle tandarts- en fysiotherapiebehandelingen vergoedden", aldus Independer.

"Dit soort pakketten bestaan bijna niet meer, terwijl de premies voor verzekeringen die minder vergoeden, fors zijn gestegen."

Fysiotherapie

Zo moesten chronisch zieken bijna tien jaar geleden voor negen fysiobehandelingen zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten. Nu moet voor zo’n twintig behandelingen extra worden betaald.  

Naast verschillende medicijnen worden ook de rollators en de rolstoelen niet meer vergoed door de basisverzekering. Ook is de vergoeding van fysiotherapie flink beperkt, terwijl er wel fors meer betaald moet worden.

Tandarts

Bij twee van de vier grote verzekeraars is de premie die moet worden betaald voor een tandartsverzekering sinds 2006 verdubbeld.

“Veel tandartsverzekeringen zijn inmiddels verworden tot een soort abonnementen”, stelt Independer. “De premie die je betaalt, komt bij veel verzekeringen min of meer overeen met de maximale vergoedingen die je kunt krijgen.”

Het eigen risico is sinds 2008 met 156 procent gestegen. Volgend jaar is er een eigen risico van minstens 385 euro. In 2008 was dat nog 150 euro.

Het overstappen van verzekeraars is voor chronisch zieken wel makkelijker geworden. Voor de meeste verzekeringen geldt geen medische selectie meer. Alleen nog voor de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen kunnen mensen worden geweigerd.

Reactie ministerie 

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt in een reactie dat de zorgpremie vergeleken met  2012 en 2013 nu juist lager ligt. Tegelijk zijn in het basispakket een reeks extra behandelingen, nieuwe dure medicijnen en wijkverpleging opgenomen.