Als het aan het kabinet ligt, gaat de speciale zorgpremie voor wanbetalers van de ziektekostenverzekering medio volgend jaar van 159 naar 128 euro. 

Het is de bedoeling dat de wanbetalers meer geld overhouden om hun schulden te voldoen.

Mensen die langer dan zes maanden hun premie niet hebben betaald, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland.

Dat mag dan de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op loon of uitkering inhouden. Deze premie is nu hoger dan de gemiddelde zorgpremie, om mensen die hun premie wel betalen niet voor de kosten voor het extra werk te laten opdraaien.

De hogere premie is ook een stok achter de deur om betalingsachterstanden niet nog verder te laten oplopen. Maar de premie moet niet zo hoog zijn dat de schulden van de wanbetaler alleen maar groter worden, vindt het kabinet.